Мотивационни програми

КАРТА "ИЗИ БОНУС" ЗА СЛУЖИТЕЛИ

Картата "Изи Бонус" е част от програмата на "Бонус Клуб ИАМ”. Картата предоставя много отстъпки и преференциални условия при закупуването на услуги и продукти от партньорите по програмата.

Клубна карта и партньори


ПРОГРАМА ,,ТАЛАНТИ“

Програмата има за цел да открива и развива компетентните и лоялни служители на „Изи Асет Мениджмънт”. Програмата ще създаде и поддържа постоянен екип от хора, които познават и разбират бизнеса на компанията, целенасочено се подготвят за заемане на ключови позиции, без да се налага провеждане на външни конкурси.

Програма „Таланти” е отворена за кандидатстване два пъти в година – в месеците, в които излизат резултатите от атестационните сесии (през месеците февруари и август).

Всеки служител може да кандидатства за Програмата, чрез изпращане на мотивационно писмо до дирекция „Човешки капитал”. За окончателното одобрение и включване в програмата е необходимо да има препоръка от пряк ръководител, колега, клиент и трайно високи резултати от атестация.


ПРОГРАМА „ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ”

Целта на програмата е да превърне дружеството в „учеща организация”, проявяваща трайна ангажираност към развитието на служителите си. Това е един от най-силно мотивиращите фактори, които задържат ценните служители чрез предоставянето на възможност за усъвършенстване на умения и кариерно развитие.


ПРОГРАМА „МЕНТОРСТВО”

Целта на програмата е да подпомага въвеждането на новите служители; да подобрява представянето и мотивацията на служителите в компанията; да подпомага пътя на служителите, включени в програма „Таланти”.

Менторите, които в момента работят със свои колеги са служители на компанията с дълъг стаж, доказана лоялност и наличие на специфични знания и умения.


СИСТЕМА ЗА АТЕСТАЦИЯ 

Системата за атестация е базирана на оценка на предварително поставени цели. Атестацията се осъществява по единни стандарти във всички международни филиали на компанията.

ТЪРГОВСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

живо-лого-easy-credit