Стажантски програми

 

Стажантска програма, финансирана от Европейски фондове – преминали програмата 10 стажанти, от които 7 - назначени на постоянни позиции.

Стажантска програма ,,Летящ старт" е програма, финансирана от дружеството, ориентирана към Търговската структура. Тя е отворена за кандидатстване целогодишно и обхваща всички офиси на дружеството.